Kadıköy / İstanbul 0850 305 05 48

Enerji Kimlik Belgesi

Harmankaya Yönetim, her türlü işlem ve projede olduğu gibi enerji kimlik belgesinin alınmasında da hizmet vermektedir. Enerji kimlik belgesi kanunen alınması zorunlu olan bir göstergedir. 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu kanuna bağlı Binalarda Enerji Performansı yönetmeliğinde tanımlanmış ve 1 ocak 2011 tarihi itibari ile 50 M2 üzerinde inşaat alanına sahip tüm binalarda çıkarılması zorunlu hale gelmiştir. 

Enerji Kimlik Belgesi, verildiği binanın enerji performansı için bir göstergedir.  A ile G harfi arasınada sınıflandırlmıştır.A harfi verimli binayı, G harfi verimsiz binayı sembolize eder. Bina olması gereken yapı ve yalıtım standartlarını azami ölçüde yakalamışsa "C" enerji sınıfını alır.  Olması gereken standartların üzerinde bir yapı ve yalıtıma sahip ise bina "A" ve "B" enerji sınıfını alır. "C" sınıfı olması gereken standartları belirtir. 

Yapı kullanım iznin alınması için ayrıca şart koşulmuş bir göstergedir. Enerji kimlik belgesinin alınmaması halinde yapı kullanım izni de verilmemektedir.  Ayrıca 2017 yılından sonra tüm bina alım, satım, kiralama gibi süreçlerde enerji kimlik belgesinin ibraz edilmesi zorunlu kılınmıştır. Böylece satın alan veya kiralayan aldığı ya da kiraladığı yapının enerji sınıfını öğrenebilecek ve ona göre karar alabilecektir. Enerji sınıfı yüksek olan binaların yalıtım, ısıtma, soğutma, havalandırma, cam-pencere vb. sistemlerinin güvenli ve kaliteli olduğunu gösterecektir. Bu gösterge enerji kimlik belgesine sahip olan binalara olan talebi kuşkusuz arttıracaktır. Bu talep artışı fiyatlara artış olarak yansıyacaktır.