Kadıköy / İstanbul 0850 305 05 48

Hukuk Danışmanlığı

HARMANKAYA Yönetim, hizmet verdiği bütün site, bina,plaza vb. yerlerde kat malikleri ve kiracıların karşılaştığı gayrimenkul, kat mülkiyeti kanunu ile ilgili meydana gelmiş ya da meydana gelebilecek her türlü hukuki problemlerde oluşabilecek tüm riskleri öngörerek hukuk danışmanlarımız aracılığı ile en kısa ve faydalı çözümler sağlamaktadır.

Bu kapsamda, gerektiğinde konuya ilişkin yazılı veya sözlü mütalaalar verilmekte ve talep olması halinde ilgili taraf/taraflara ihtarname veya protesto gönderilmekte, sorunun kısa sürede ve kısa yoldan çözüme kavuşması amaçlanmaktadır.

● Aidat, demirbaş, fatura vb. borçlarını yerine getirmeyen kat maliklerine veya kiracılara ihtarname gönderilmesi, icra takibi işlemleri gerçekleştirilir. 
● Bina ile ilgili tüm resmi evrak takibi ve zamanında yerine getirilmesi gereken resmi işlemlerin yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi.
● Yapılan icra takiplerinde itiraz veya farklı meselelerde yapılan hukuki iptal ve itiraz davalarına dava sonuçlanıncaya kadar dahil olma ve takibini sürdürme süreci Harmankaya Yönetim ve Danışmanlık olarak hukuk danışmanlığımız aracılığı ile yerine getirilmektedir.