Kadıköy / İstanbul 0850 305 05 48

Muhasebe ve Finans Danışmanlığı

Ticaretin olduğu her yerde parasal konularda yapılan en küçük ticari hareketin içerisinde muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekir. İşetmelerin büyükiüğü ya da yapılan herhangi bir ticari faaliyet sonucunda kar olmasa dahi bu faaliyetlerin muhasebeleştirilmesi zorunludur. Harmankaya Yönetim ve Danışmanlık olarak muhasebe temel ilkeleri olan; sosyal sorumluluk, kişilik, işletmenin sürekliliği, dönemsellelik, tarafsızlık ve belgelendirme, tutarlılık, parayla ölçme, maliyet esası, tam açıklama, ihtiyatlılık, önemlilik ve özün önceliği kavramlarına riayet edilmektedir.

Yurdumuzda gelir vergisi kanunu gereği binaların ve sitelerin  yönetimi gelir vergisinden muaf olduğu için uzman kişi ya da kuruluşların denetimine tabii olması zorunlu değildir. 

Ayrıca bugün finansal ve mali işlemler muhasebe yazılımları ile yapılmaktadır. Harmankaya Yönetim ve Danışmanlık olarak teknik imkanların verdiği bu imkanlardan yararlanarak ve muhasebe süreçlerimizi muhasebe yazılım programları ile takip etmekteyiz.

Muhasebe işlemlerimiz sürecinde yapacağımız işlemleri aşağıda belirtelim;

 •  Tahakkuk eden aidat, fatura, demirbaş borcu, gecikme tazminatı gibi ödenekleri zamanında tahsil etmek.
 •  Site içerisinde gerçekleşen tüm gider ve hizmet alım bedellerinin takibi, raporlandırılması ve bu muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
 • Muhasebe ile ilgili tüm kayıtların dönemsellik ve açıklık ilkelerine uygun şekilde yerine getirip herkezin anlayacağı şekilde döküm haline getirilmesi.
 • Finansal raporların denetim kuruluna ve zamanı gelince genel kurula sunulması yine tüm muhasebe ilke ve kavramları göz önünde bulundurularak yapılır.
  • Denetim kurulu veya genel kurula özet rapor
  • Yıllık geir - gider raporu ve bütçenin hazırlanması
  • Planlanan ve gerçekleşen proje raporu, işletme projesi ve bunun yanında yapılacak olan büyük maliyetli projelerin geniş çerçeveli olarak genel kurula rapor edilmesi.
  • Tüm dönemlerde yıllık ve aylık olarak yapılan ayrıntılı tahsilat raporu
 • Personel maaşlarının ödenmesi
 • personele ait kıdem tazminatı fonu oluşturulması ayrı hesapta takip edilmesi
 • Yapılan banka hareketlerinin günlük olarak tutulması