Kadıköy / İstanbul 0850 305 05 48

Neden? Harmankaya Yönetim

​​​​​​Bina ya da sitede, gelirlerin düzenli toplanamaması nedeni ile su, elektrik, ısınma, asansör, çatı, kapıcı, tamir, bakım ve onarım işlerinde aksaklıkların ortaya çıkması ve komşulıuk ilişkilerini bozması, ayrıca profesyonel olarak yapılmayan yönetim sonucunda kişilerin ya da kat maliklerinin veya yöneticinin beklenmedik mali, hukuki yaptırımlara maruz kalma riski profesyonel hizmeti zorunlu kılmıştır. Tüm bu olumsuzlukları gidermek adına profesdyonel yönetim hizmeti veren HARMANKAYA yönetim hizmetleri sizlere kolaylık sağlayarak oluşabilecek tüm aksaklık ve riskleri minimize eder. Yapacağımız bütün hizmet çeşitlerini web sayfamızda genel başlık, kısa mevzuat ve bilgiler ışığında belirttik. Ekonomik ve hukuki olarak sizlere hizmet sunmak ve memnuniyetinizi elde etmek bizim için son derece önem arz etmektedir. İnsanların problemlerine çözüm üretmek ve bundan duydugumuz hoşnutluk bizleri vermiş oloduğumuz hizmetlere daha sıkı sıkı bağlamaktadır. 
 Kat maliklerinin her yönetim seçiminde bu işi en düzgün, dürüst ve usulüne uygun kimin yapabileceği konusunda sıkıntılar yaşaması profesyonel yönetim hizmetini gerekli kılmaktadır.

  • Faaliyetlerimiz, profesyonel anlayış ve hukuk mevzuatı çerçevesinde yürütülmektedeir. 
  • Hukuki anlayış ve profesyonellik nezdinde yürütülen hizmetlerimiz sonuncunda daha sağlıklı komşuluk ortamı oluşmakta huzur ortamı sağlanmaktadır.
  • Yapmış olduğumuz hizmeti en son teknik ve teknoloji imkanları ile yerine getirmekteyiz.
  • Hizmet verdiği apartman, siteler ve diğer tesislerde her türlü temizlik, teknik, güvenlik ve diğer hususlar  HARMANKAYA  Yönetim güvencesi ile yapılmakta, sorunlara kısa sürede ve kalıcı çözümler bulunmaktadır.
  • HARMANKAYA Yönetim, yönetim hizmeti verdiği site ve binalarda bütçe hazırlama, teknik işler, bakım - onarım, güvenlik, işletme, borçlandırma, kiracılar ile ilişkiler, eski kiracı kayıtları gibi hizmetleri bilgisayar destekli programlar ve internet aracılığı ile sizlere en kısa sürede sonuçlandırıp biilgilendirme yaparak takibinizi ve bilgi almanızı kolaylaştırmaktadır. 
  • HARMANKAYA  Yönetim, kat malikleri ve kiracılar arasında tarafsız davranarak en adil şekilde hizmet güvencesi vermektedir.
  • HARMANKAYA  Yönetim, hizmet verdiği apartman ve sitelerde, idari, teknik, güvenlik ve yönetimsel konularda her zaman bir telefon kadar yakınınızdadır.
  • Apartman ve sitelerin geliştirilmesi ve modernleştirilmesi ile ilgili olarak talep edilmesi durumunda projeler hazırlamakta, uygulamakta ve her türlü desteği sağlamaktadır.
  • HARMANKAYA  Yönetim Hizmetleri, özellikle aidat ve harcamalar konusunda denetim kurullarının takip ve kontrolünü sözleşme metnine yazdırmakta ve şeffaflık, denetlenebilirlik konusunu kolaylaştırmaktadır.
  • Hizmet sağlanan apartman ve sitelerde  verilen hizmeti en kaliteli şekilde yerine getirmeyi “sosyal sorumluluk” olarak dikkate almaktayız.

HARMANKAYA Yönetim Hizmetleri, Web sitesine sunulan kişisel verileri (adınız, elektronik posta adresiniz, iş ve özel adresiniz ve telefon numaranız) üçüncü kişilere satmaz, kiralayamaz ya da başka şekilde kullandıramaz. Bu bilgiler, olası bir kullanım durumunda tarafımızdan size önceden bilgi verilmeden ve bilgileri sunarken sizin açık izniniz alınmadan hiç bir şekilde doğrudan pazarlama ya da siz istemeden izleme amacıyla kullanılmaz. HARMANKAYA  Yönetim Hizmetleri, sizin izninizle bu bilgileri asağıdaki amaçlar için kullanacaktır:

. Size bigi vermek ve iletişim kurmak
. Yazışma ve  yayın amaçlı kullanmak
. Vermiş olduğumuz hizmet ile ilgili detaylı bilgi vermek

Bilgilere sadece yetkili HARMANKAYA Yönetim Hizmetleri personeli erişebilirler. Bu bilgiler Astra Yönetim Hizmetleri tarafından üçüncü kişilere açıklanmaz. Bu veriler sadece belirtilen amaç için kullanılabilir ve sizin izniniz alınmadan hiç bir tek taraflı haberleşme amacıyla kullanılamaz.