Kadıköy / İstanbul 0850 305 05 48

Tam Yönetici Paketi

Apartman, site, plaza, residence gibi yerlerde genel kurulun Harmankaya Yönetim olarak bize verdiği yetkiyi ilgi kanun ve yönetmelikler çerçevesinde sizlerle yapmış olduğumuz sözleşmeyi ve bu sözleşmede bize vermiş oldugunuz sorumlulukları her boyutu ile yerine getirmekteyiz.

Tam yönetici paketi dediğimiz bu pakette kanunda belirtilen yöneticiye tanın sorumlulukların tamamını yerine getirmekteyiz. Kısaca bu sorumlulukları ve görevleri hatırlayalım;

 • Yönetim ve muhasebe işlemleri
 • Belgelerin muhafaza edilmesi
 • Bütçe hazırlanması
 • Yıllık rapor ve hesapların takibi
 • Ödemeler 
 • İşletme projesi hazırlanması
 • Kat maliklerinin vermiş olduğu kararları yerine getirmek
 • Ana gayrımenkulun amacına uygun kullanılması, korunması, bakım ve onarımı için gerekli tedbirlerin alınması
 • Ana gayrımenkulun sigorta edilmesi
 • Kat maliklerinin toplantıya çağrılması
 • Ana gayrimenkulun yöneticisi adına bankadan hesap açtırmak ve toplanan paraları bu hesapta izlemek.
 • Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kişilere karşı icra takibi başlatması, kanuni ipotek hakkını kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi
 • Ana gayrımenkulun korunması ve bakımı için kat malikleri yararına olan kararların ve tedbirlerin onların adına alınması.
 • Ana gayrımenkulu ilgilendiren her türlü tebliğatın alınması.
 • Ana gayrımenkul ile alakalı süre vaya hak kaybına sebep olacak hususlarda tedbir almak.
 • Ana gayrımenkul ile ilgili ödemelerin kabulü ve yönetim adına yerine getirilmesi gereken borçları yerine getirmek.
 • Ayrıca kat maliklerince yetkili kılınmış ise yönetim bağımsız bölümlerin kiraların toplanması işlemlerini yerine getirebilir.