Kadıköy / İstanbul 0850 305 05 48

Yangın Güvenliği Danışmanlığı

Evlerde, Binalarda ve İşyerlerinde Yangın Güvenliği

Harmankaya Yönetim yangın güvenliği ile ilgili olarak yönetimde anlaşmaya vardığı yapılarda gerekli mevzuat ve teknik tanımlara uygun olarak tedbir ve analiz çalışmaları yaparak yangın güvenliği hususunda sizlere yardımcı olmaktadır. Mevcut yapıların kanun ve yönetmeliğe uygunluğu konusunda sizleri bilgilendirip yangın öncesi alınabilecek tedbirleri sizlere iletir ve gerekli maliyetleri çıkartarak teklif beyan eder.  Aktif ve pasif önlemlerin tedarik edilmesi için yapılması gerekenler detaylı şekilde rapor edilir ve sizlere sunulur.  

Binaların yapım aşamasında yangın yönetmeliğine göre projelendirilip yapılması yangın öncesi alınan en önemli tedbirlerdir. Günümüz inşaat yapımında kimyasal ve çabuk yanıcı maddelerin kullanımı arttığı için yangınların en ufak bir teknik hatadan meydana gelmesi kaçımılmaz hale geldi.  Bunun engellenmesinin en önemli yolu yangın öncesi teknik tedbirlerin alınmasıdır. Yangın söndürme tüpleri, yangın dolapları, yangın algılama ve ihbar sistemleri, merdiven havalandırma ve basınçlandırma sistemleri, acil yönlendirme levhaları ve aydınlatma sistemleri, tahliye çıkış yolları, duman tahliye yolları, otomatik söndürme sistemleri (sprinkler ve gazlı söndürme sistemleri) yıldırımlık gibi yangın önlemleri binaların yapısına, büyüklüğüne göre düzenlenmelidir.

Özellikle yüksek binalarda elektrik tesisatından kaynaklı yangınların çıkması, kundaklanma, elektrik tesisatının kısa devre yapması gibi sebeplere dayanmaktadır. Yüksek binalarda elektrik akımı fazla olduğu için bu akımı kaldırabilecek tesisatın olması hayati bir gerekliliktir. Aksi halde tesisatın fazla gelen akımı kaldıramaması sonucunda yangın çıkması yüksek ihtimaldir.

Yangın ile ilgili olarak binada belirli kişilere yangın öncesi, yangın esnasında nasıl  davranmalarına yönelik olarak eğitim verilmelidir.  Çünkü yangın esnasında insanların panik ve korkudan çaresiz kaldığı ve hiç birşey yapamadığı saptanmıştır. Bu yüzden verilen eğitim önem arz etmektedir. 

Genel olarak, yangın güvenlik önlemleri pasif ve aktif olmak üzere iki grupta inceleneilir. Pasif sistemler olarak, binanın kaçış yolları, yangın merdivenleri, tesisat şaftları, pompa dairesi, su deposu, yangın bölmeleri, yangın kesicileri ve duman tahliye bacaları sayılabilir. Aktif sistemler ise, yangın dolapları, sprinkler sistemi, gazlı söndürme sistemi, duman tahliye sistemi, merdiven basınçlandırması, algılama ve uyarı sistemleri gibi sistemlerdir.

Yangın güvenliği ile ilgili olarak bigi edinmek için detaylı mevzuat ve makalemizi inceleyebilirsiniz. Biz genel başlıklar altında yangın güvenliği pasif ve aktif önlemleri sıralayalım.
 

PASİF YANGIN GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ

 • Bölmeler
 • Kaçış yollarının düzenlenmesi
 • Basınçlı merdiven boşlukları
 • Asansörler 
 • Elektrik tesisatında alınacak önlemler
 • Klima ve havalandırma sistemleri   

AKTİF YANGIN GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ

 • Erken uyarı
 • Yapı dışı yangından korunma tesisatı
 • Yangın söndürme sistemleri
  • Sabit boru-hortum sistemleri
   1. Islak sabit boru-hortum sistemleri
   2. Otomatik beslenen sabit boru-hortum sistemleri
   3. El ile çalışan sabit boru sistemleri
   4. Kuru sabit  boru-hortum sistemleri 
    • İtfaiye teşkilatı ile yapılan bağlantıda su sağlanır
    • Su elle kontrol edilen bir vananın açılması ile sisteme verilir
    • Hortum vanası açıldığında sistem otomatik olarak su ile beslenir
  • Otomatik sprinkler  (fıskiye) sistemleri
   • Islak borulu sprinkler sistemi
   • Kuru borulu sprinkler sistemleri
   • Deluge (selleme) sprinkler sistemleri
   • Ön hareketli sprinkler sistemleri
  • Su sprey sistemleri
  • Köpük-su sprinkler sistemleri
  • Köpük sistemleri
  • Sabit kuru kimyasal söndürme sistemleri
  • Halojenli, NAF-S-III yada FM200 gazlı yangın söndürme sistemleri
  • Taşınabilir yangın söndürücüler